برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Protector
WEB-DL
IMDb 6.9/10 - 28662
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 7
5 رای 7٫00

مردی با داشتن قدرت ماورایی، ماجراجویی را برای مبارزه با نیروهای تاریک و حل کردن رازهای گذشته‌اش آغاز می‌کند.

فصل 4 اضافه شد

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 702.58 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 179 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 335.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 214.97 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 517.55 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 131.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 247.46 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 138.7 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 553.12 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 141.03 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 264.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 165.52 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 694.35 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 331.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 210.24 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 704.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 179.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 336.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 193.91 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 592.35 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 150.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 283.15 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 164.19 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 642.3 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 163.6 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 307.02 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 208.02 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 642.75 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 163.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 307.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.85 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 539.17 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 137.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 257.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 137.65 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 485.28 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 123.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 232 MB
ورود به پوشه
فصل 028 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 603.09 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 143.95 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 157.7 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 335.31 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 584.23 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 139.51 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 152.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 325.53 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 620.74 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 148.35 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 162.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 345.92 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 753.66 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.01 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 196.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 419.85 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 662.13 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 157.94 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 173.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 368.73 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 756.55 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.66 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 197.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 421.31 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 718.97 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 171.69 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 187.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.44 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 705.46 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 168.53 MB
کیفیت : Web-dl x265 حجم : 184.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.47 MB
ورود به پوشه
فصل 037 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 577.5 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 566.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 216.8 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 189.7 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 462.42 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 407.22 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 211.6 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 206.47 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 541.91 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 375.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 198.94 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 193.34 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 873.67 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 513.62 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 187.27 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 191.18 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 1.05 GB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 445.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 183.37 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 181.05 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 887.95 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 529.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 182.55 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 180.31 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB-DL 1080p | Telly حجم : 1.04 GB
کیفیت : WEB-DL 720p | KatmovieHD حجم : 484.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 186.04 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | BWBP حجم : 168.89 MB
ورود به پوشه
فصل 047 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 2.49 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 566.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 263.32 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 1.43 GB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 725.28 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 218.46 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 386.84 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1.57 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 407.22 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 187.74 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 962.85 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 562.04 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 166.77 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 294.88 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1019.13 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 375.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 170.82 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 598.16 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : ?
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 121.82 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 212.28 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1.52 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 513.62 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 235.49 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 931.4 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : ?
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 169.41 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 297.68 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1.39 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 445.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 198.67 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 825.1 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : ?
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 145.92 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 256.44 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1.6 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 529.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 236.46 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 974.46 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : ?
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 171.73 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 300.88 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | TEPES حجم : 1.5 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 484.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 227.65 MB
کیفیت : WEB 720p | CRYPTIC حجم : 921.51 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : ?
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 185.62 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 326.55 MB
3 نامزد.

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

3
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
3 نویسنده های نظر
امیرYasinmoses نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
moses
مهمان
moses

بابا دمت گرم ادمین جان اصلا فکرشو هم نمیکردم فصل 4 این سریال ساخته بشه ممنون از اینکه فصل جدید رو تو سایت قرار دادی

Yasin
مدیر

خواهش دوست عزیز

امیر
مهمان
امیر

لینک دانلود هیچ کدوم از سریال ها و فیلم ها کار نمیکنه؟ میشه پیگیری کنید

The Protector, دانلود The Protector, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Protector, دانلود رایگان سریال The Protector, سریال The Protector کامل , دانلود سریال The Protector با لینک مستقیم, دانلود سریال The Protector با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Protector 2018 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Protector 2018, دانلود سریال The Protector بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال The Protector بدون سانسور

دانلود سریال The Protector با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
آدرس بدون فیلتر Perdl.clubصفحه اینستاگرام ما
+