برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Yellowstone
WEBRip
IMDb 8.5/10 - 20029
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 10
4 رای 9,75

داستان سریال درباره خانواده کشاورزی در مونتانا میباشد که باید از خود در برابر دشمنان محافظت کنند و …

قسمت 10 از فصل 3 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 19 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p حجم : 460.26 MB
کیفیت : 720p حجم : 836.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 539.86 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p حجم : 224.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 396.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 254.91 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p حجم : 211.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 445.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 245.6 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p حجم : 231.56 MB
کیفیت : 720p حجم : 397.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 281.67 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p حجم : 213.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 476.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 251.57 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p حجم : 195.31 MB
کیفیت : 720p حجم : 313.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 235.58 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p حجم : 212.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 451.46 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 249.76 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p حجم : 200.23 MB
کیفیت : 720p حجم : 381.03 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 291.02 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p حجم : 198.13 MB
کیفیت : 720p حجم : 346.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 234.84 MB
ورود به پوشه
فصل 210 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 687.74 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 224.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 261.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.63 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 688.35 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 238.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 274.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 349.85 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 689.78 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 350.66 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 670.74 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 234.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 284.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.04 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 656.4 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 235.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 331.59 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 718.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 233.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 275.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 362.71 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 704.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.88 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 355.78 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 697.72 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 183.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 210.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 352.46 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 183.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 211.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 375.53 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 691.01 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.5 MB
ورود به پوشه
فصل 310 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.73 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.44 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 518.58 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 222.1 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 173.35 MB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 760.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 482.26 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 196.35 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 352.54 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 273.18 MB
قسمت 2
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 894.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 560.55 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 239.01 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 429.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 322.71 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.98 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 577.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 245.99 MB
قسمت 3
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 700.8 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 452.66 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 180.21 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 322.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 255.79 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.71 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.39 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 492.2 MB
کیفیت : WEBRip 70p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 221.27 MB
قسمت 4
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 919.41 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 579.35 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 231.43 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 421.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 325.38 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 3.2 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.7 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 598.75 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 272.34 MB
قسمت 5
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 807.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 517.85 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 209.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 376.44 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 292.58 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.92 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.5 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 531.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 242.94 MB
قسمت 6
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 645.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 416.32 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 173.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 308.74 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 241.38 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.5 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.22 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 435.15 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 204.38 MB
قسمت 7
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 692.3 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 429.3 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 183.57 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 250.02 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.85 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.37 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : ?
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 212.07 MB
قسمت 8
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 793.1 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 499.94 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 203.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 366.66 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 281.26 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.97 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 489.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 228.18 MB
قسمت 9
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 838.34 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 500.29 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 206.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 373.94 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 284 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 525.93 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 229.2 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.93 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.55 GB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 769.88 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 476.61 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 201.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 360.28 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 274.68 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 3.21 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.49 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 517.2 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 241.51 MB
2 برنده و 4 نامزد.
ریدم به این زندگی

Yellowstone, دانلود Yellowstone, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Yellowstone, دانلود رایگان سریال Yellowstone, سریال Yellowstone کامل , دانلود سریال Yellowstone با لینک مستقیم, دانلود سریال Yellowstone با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Yellowstone 2018 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Yellowstone 2018, دانلود سریال Yellowstone بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Yellowstone بدون سانسور

دانلود سریال Yellowstone با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود